ออกจากแชทไอวี แล้วประวัติแชทจะยังอยู่กะฝั่งนั้นป้ะ