ไม่ให้โอกาสหน้าหนาวเขาได้หนาวสักนิดเลยนะ ประเทศไทย