สุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีความหมายอะไรเลย ที่ผ่านมาคือคิดไปเองสินะ