อย่ากลับมาหลายๆรอบถ้าจะขอโอกาส เปลืองเวลาเปลืองความรู้สึก