ได้คนคุยในเยลเยอะนะ แต่เหมือนมันตันที่คนคุยอะ ไม่มีใครเลื่อนขึ้นมาเป็นแฟนได้เลย(สำหรับเรา)