อากาศไม่ร้อนไปหน่อยหรอ กูนั่งเฉยๆเหงื่อยังออก ร้อนโว้ย