ขอคนคุยสักคนจิ แต่เราทำงานแล้วนะ มันจะมีคนเข้ามาคุยมะ