เราจบแล้ว ทำงานแล้ว ใครสนใจ ลองมาคุยกัน ไม่เอาแต่ใจ ไม่งอแง ไม่งี่เง่า รับรอง หมี ญ นะ