เนต mg ใครเจอฝากบอกเขาที เลิกทำตัวดีได้แลเวโดนคนอื่นเอาเปรียบเรื่อยๆสงสาร ถ้าเขามาเห็นก็เห็นแก่ตัวบ้างนะ