เมื่อก่อนมีเม่นกับหมูป่าในม.ด้วยนะ แถมเคยแว่วๆว่ามรนกยูงด้วย