เบื่อ เบื่อทุกอย่าง เบื่อรอบข้าง เบื่อบ้าน เบื่อผู้คน เบื่อตัวเอง อยากตายให้มันรู้แล้วรู้รอด ไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้ว ใครเคยเป็นเหมือนเราไหม