ผู้หญิงผอมๆตัวเล็ก เรียบร้อย น่ารักโลกสวยนี่สูญพันธ์ไปรึยัง