ใครมีเฟสอาจารพงกรสอนไทยกลุ่มa2บ้างเราจะติดต่อเรื่องงานอะ