สอนวิธีให้ขี้หึงหวงน้อยลงทีค่ะซิสกูรำคาญตัวเองงงงง