อยากหยุดเวลาไว้แค่ปิดเทอม กะพริบตาแล้วพบว่า เอ้า จะเปิดเทอมแล้ว แบบอิหยังวะ