เลิกเล่นเยลไปนานแล้ว เพราะมีคุณอยู่ แต่ตอนนี้ต้องกลับมาเล่นอีกแล้ว555555555555:(