จริงๆงาน กีฬาสัมพันธ์ไรนี่เป็นข้ออ้าง เขาอยากให้เด็กต่าง ม. ดีล กันต่างหาก