คนไรสวยแล้วยังหุ่นดีมีนมอีก ทำบุญวัดไหนวะ แต้มบุญสูงชิบหายยย ชอบโว้ย