บางทีมันก็เหงาจนอยากจะมีคนคุย แต่ก็กลัวจะจบแบบเดิม