หักไม้กัน #โดนสั่งให้ตั้ง ห้ามถามเพศ ไม่เจาะจง แล้วก็ห้ามถามย้อนนะฮะ (' ')