อยากทราบว่า วิศวะเคมี แต่ละมอเรียกชื่อย่อว่าไง ไหนๆ ก็มีคนวาร์ปมาเยอะ