กลุ่มเรียนอิ้งเวล4กับมูเก้ดูผ่านทางไหนได้บ้าง เขามีบอกไหม