ใครก็ได้ไปตั้งห้องไลฟ์หน่อยหมีเหงา ไม่กล้าเข้าไปห้องเขาอ่ะ เขาดูรู้จักกันแต่หมีไม่ แง