งานมูเก้ 101 ที่ให้รายงานความคืบหน้าต้องทำพาวเวอร์พ้อยนำเสนอด้วยป้ะ