มึงกูเป็น ผชทที่ชอบ ผญ ปกติแต่มีห้กะเทยโม้กแล้วก็เคยเยตูดกะเทยด้วย สรุปกูเป็นอะไรวะ