วันนี้ไปทำแลปอนามา คือตอนนี้ยังรู้สึกว่ากลิ่นฟอมมาลีนยังติดอยู่ในรูจมูกอยู่เลย55555555555555