ห้องมันรกนี่ไม่ใช่ความผิดของผม แต่มันเป็นเพราะเอนโทรปีต่างหาก