ชวนคุยไรดี คุยไม่เก่ง ถามไรไม่ดูเสือกเกิยไปในชีวิตเขา