กูยังเกลียดอีแพคน้ำเงินที่วาร์ปอีเมลล์พอให้ไลน์แล้วไม่แอดกูนะ เกลียดมึงอีแพคน้ำเงิน