ขอที่ระบายคับ อยากระบายความอัดอั้นตันใจให้ใครสักคนฟัง ไม่ไหวแล้วจริงๆ จะร้องแล้ว