ขาดเธอไปมันก็เหมือน C++ ที่ไม่มี #include<iostream>