ปล่อยตัวปล่อยใจอะไร เราไม่รู้จักหรอก รู้จักก็แค่ปล่อยนกปล่อยปลาคับ