คิดว่าคนที่มีการงานดีๆ พร้อมแล้วสำหรับการมีครอบครัว จะรอคนที่ยังเรียนไม่จบและไม่ได้คุยกันเลยได้นานเท่าไหร่