ขอคำปรึกษาเรื่องใช้ทรีตเมนต์หน่อย คือใช้แล้วทุกครั้งที่ลูบผมต้องร่วงอย่างน้อยสองเส้นตลอดเลย ปกติป่ะ