บางทีเราอาจจะถูกออกแบบมาให้อยู่คนเดียวก็ได้ หรืออาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้จักแต่ไม่อยากทักทาย