ถ้าผชเอะใจว่าเหมือนผญคนนึงชอบตัวเอง แล้วตัวเองก็คิดว่าคนนี้น่ารักดี จะเริ่มจีบก่อนปะ