จะเทก็ไม่ได้ แต่ถึงเข้าไปสอบก็ทำไม่ได้อยู่ดี อห. เศร้า