บอกทีว่าไม่ใช่คนเดียวที่ไปกิน ย่างเนยแล้วท้องเสีย5555