แม่บ้านพูดกันเสียงดังมาก มึงเป็นเหี้ยอะไรหูตึงกันหรอ กูจะอ่านหนังสืออ ควยย!