24เมษานี้ เราจะยอมดู Avengers โรงแพงๆ ที่ละพันเลย ไม่ใช่อวดรวยไรนะ เป็นทางเลือกไว้หลบเด็กเปรตที่พ่อแม่ไม่ดูแลตอนดูหนัง กลัวฟิวส์ขาดไปทืบเด็กทั้งๆที่ควรทืบพ่อแม่มัน