ถามผญ มึงชอบ ต. ตรงไหนกัน (สถานที่อะ เช่น เตียง โซฟา)