ใครอยู่คอนดีบ้าง ปกติเปิดแอร์กี่ชม. ค่าไฟเท่าไหร่อ่ะ