มีคนนึงในER รักเด็ก รักครอบครัว ทำกับข้าวเป็น มีเหตุผล งู้ย ฉันหลงรักเค้า