เอาจริงมีมะ ชช ที่ไม่เน้นหน้าตาเน้นนิสัยเข้ากันได้