เป็นควยไรมากป่ะ ผช.แบบพวกมึงอ่ะ ผช.ดีก็มีคนโลก แต่ไม่ใช่พวกมึง หน้าหอย