แงอยู่ๆตรงเนินน้องก็มีเม็ดนูนๆเจ็บๆกลมๆเล็กๆขึ้นมา เกิดจากอะไรหรอ😭