คนที่เดินชนเก้าอี้โต๊ะเราเมื่อกลางวันนี้ที่โรงอาหารicยิ้มน่ารักดีนะ