ทำไมเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในใบเตย พอเราแยกเชื้อมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อแล้ว ทำไมเชื้อจุลินทรีย์ตัวนั้นถึงสร้างกลิ่นใบเตยได้อะ