ฉันนั่งอยู่ตอนเช้า ภาพที่ดูเหงาๆ เหมือนกับโลกที่มีฟิลเตอร์สีเทา