การที่พอเราบอกชอบแล้ว เค้าไม่ชวนคุยนู่นนี่เหมือนแต่ก่อน คือเหมือนคุยปกตินะ แต่มันไม่ได้ปกติ แบบนี้คือชัดเจนแล้วใช่มั้ย